PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA KORČULA

PLAN NABAVE GRADSKOG MUZEJA KORČULA ZA 2022. GODINU Članak 1. Javni naručitelj Gradski muzej Korčula u 2022. godini planira nabavu roba radova i usluga Članak 2. Ovaj Plan nabave stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine, a objavit de se na stranici Gradskog muzeja Korčula.
Attachments:
Download this file (PLAN NABAVE 2022.pdf)Plan Nabave 2022[Plan Nabave 2022]60 kB

Gradski Muzej Korčula

Trg Sv. Marka,
20260 KORČULA

HRVATSKA
T:+385 20 711 420

E:info@gm-korcula.com